FORT
BETYDELSE: (Vard.) i uttr. så fort (som), äv. (numera bl. starkt vard.) så fort att, temporal konj.: så snart som; äv.: så ofta som. Hela slägten lär framdeles träffa in på Finspong så fort den sjuka
Fort
längd: 0:07
skapad: November 2000
typ: audio
format: mp3
storlek: 40kb
FRÅGVISHET
BETYDELSE: Besvärlighet med frågor o.d.
Barns nyfikenhet, frågvishet, vetgirighet eller hvad vi vilja kalla det. PedT 1904, s. 217.
Frågvishet
längd: 0:05
skapad: Oktober 2001
typ: audio
format: mp3
storlek: 47kb
FÖRNEKELSE
GENUS: r. l. f. särsk
BETYDELSE: Vägrande att erkänna ngn l. ngt; konkret, om yttrande l. framställning som innebär en dylik vägran; nästan bl. med avs. på religiösa trossatser o. d.
Förnekelse
längd: 0:04
skapad: November 2000
typ: audio
format: mp3
storlek: 25kb
IMITATION
BETYDELSE: förfärdiga l. (med sakligt subj.) utgöra en efterbildning av (ngt); efterbilda, eftergöra; särsk. dels i fråga om framställande av ngt i annat, lättåtkomligare l. billigare (oäkta) material än förebilden, dels i fråga om anbringande av dekorationer i form av fingerade byggnadskonstruktioner o. d.; i sht i p. pf.: oäkta; fingerad.
Imitation
längd: 0:06
skapad: Oktober 2001
typ: audio
format: mp3
storlek: 50kb
SKEPTICISM
BETYDELSE: filosofisk åskådning l. riktning som betvivlar l. mer l. mindre radikalt förnekar möjligheten av objektiv o. allmängiltig kunskap; motsatt: dogmatism (se d. o. 2 a ); jfr SKEPSIS
Skepticism
längd: 0:05
skapad: Oktober 2001
typ: audio
format: mp3
storlek: 45kb
TYSTNAD
BETYDELSE:
Tystnad
längd: 0:33
skapad: November 2000
typ: audio
format: mp3
storlek: 50kb
ÅNGBÅT
BETYDELSE: En slags båt som låter så här: TUUUUUUUT
Ångbåt
längd: 0:05
skapad: November 2000
typ: audio
format: mp3
storlek: 28kb